Taakgericht onderwijs.

Taakgericht onderwijs betekend dat deelnemers in hun eigen tempo een cursus doorlopen door aan meetbare leerdoelen en uitvoeringsvereisten te voldoen. De cursussen zijn zo ontworpen, dat de doelstellingen van eenvoudig naar ingewikkeld oplopen zodat de deelnemers gaandeweg de door hun opgedane kennis moeten toepassen en uitbreiden.

Taakgericht onderwijs.
Schuiven naar boven