EHBO voor gastouders

U bent als gastouder en kinderopvang verantwoordelijk voor de kinderen van anderen. Als Gastouder verleend u dus eerste hulp op het moment dat een kind verwond raakt. Kinderopvang brengt risico’s met zich mee en U speelt als gastouder hierin een grote rol. Denk hierbij aan de vijf meest voorkomende gevaren bij kinderen: verslikken en verstikken, verbranden (aan elektra), vergiftiging (medicijnen, wasmiddel etc), verdrinken en vallen.
Het Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg, Training en Advies (NIKTA) heeft hierop de cursus ‘Acute Zorg bij Kinderen’ ontwikkeld. Deze cursus is een door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap erkende en goedgekeurde EHBO-opleiding voor gasthouders en kinderopvang.

WAT OEFEN U BIJ ACUTE ZORG BIJ KINDEREN?

baby ann

• preventiemaatregelen
• het controleren van het bewustzijn van het kind
• stabiele zijligging
• reanimatie bij kind en baby
(volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad)
• stoppen van ernstige bloedingen
• draaien van buik naar rug
• omgaan met rugletsel
• omgaan met shock
• AED (optioneel)
• omgaan met kleine ongelukjes
• kinderziektes

Iedereen van 18 jaar en ouder kan aan de cursus Acute Zorg voor Kinderen deelnemen.

Nadat u de cursus met goed gevolg hebt afgerond ontvang u het certificaat van NIKTA of EFR. Deze is 12 maanden geldig is.

Prijs:

De opleidingen van Safe for Life zijn maatwerk. Afhankelijk van de wensen worden er prijsafspraken op maat gemaakt.

Schuiven naar boven