EHBO Kind en Baby

Kinderen krijgen door hun nieuwsgierig gemakkelijk kleine ongelukjes, zoals sneetjes en schaafwonden. Ook kunnen verwondingen ernstiger worden als ze bijvoorbeeld iets eten wat niet eetbaar is en zich verslikken. Een kind is in dit soort situaties afhankelijk van de ouders, de verzorgers, de begeleiders, hun leraar of een oudere zus of broer. De cursus EHBO  Kind en Baby is een praktische cursus. Door middel van workshops oefen je specifieke vaardigheden om zowel kinderen als baby’s te redden.

De Cursus EHBO Kind en Baby met Reanimatie bestaat uit zelfstudie, praktijk oefeningen en een examen.

De cursus wordt in 1 dag gegeven.

WAT GA JE OEFENEN BIJ EHBO KIND EN BABY?

Baby

• het beoordelen van de plaats waar het kind een ongeluk heeft gehad
• wel of niet beschermingsmiddelen gebruiken
• controleren of het kind of de baby nog ademt
• stabiele zijligging van het kind
• reanimeren en beademen kind
• reanimeren en beademen baby
• stoppen van ernstige bloedingen
• omgaan met shock
• hoe kinderen om te draaien bij rugletsel
• geblokkeerde luchtwegen verhelpen kind
• geblokkeerde luchtwegen verhelpen baby
• verwondingen beoordelen
• ziekte of vergiftiging beoordelen
• verbanden aanleggen

Iedereen kan deelnemen aan deze EHBO en Reanimatie Cursus voor Kind en Baby. 

Na je de cursus met goed gevolg hebt afgerond ontvangt je een Certificaat. 

Het certificaat is 12 maanden geldig.

 

Prijs:

De opleidingen van Safe for Life zijn maatwerk. Afhankelijk van de wensen worden er prijsafspraken op maat gemaakt.

De afkorting IKK staat voor Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en is sinds 2018 in werking gesteld. In de nieuwe wet IKK is afgesproken dat elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat. Voor meer informatie klik hier.

Niet elk EHBO-certificaat voldoet aan de wet- en regelgeving van IKK. Alleen EHBO certificaten die geregistreerd staan in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang voldoen aan de eisen van het Ministerie van Sociale Zaken.

Schuiven naar boven