EFR Organisatie

De EFR Organisatie is een van de grootste Internationale organisaties in Hartreanimatie, AED en Eerste Hulp. Wereldwijd worden EFR brevetten geaccepteerd. Er zijn meer dan 56.000 Emergency First Responce Instructeurs en zij geven in meer dan 175 landen les. Alle Instructeurs van Safe for Life zijn ook EFR Instructeurs.

EFR opleidingen bouwen vertrouwen op bij hulpverleners. Zo reageer je snel als noodhulpverlener als er een medische noodsituatie optreedt. Je leert tijdens de cursussen de vaardigheden stap voor stap in een relaxte leeromgeving. Er is veel praktijk oefening tijdens elke cursus.

EFR opleidingen bouwen vertrouwen op bij hulpverleners. Zo reageer je snel als noodhulpverlener als er een medische noodsituatie optreedt. Je leert tijdens de cursussen de vaardigheden stap voor stap in een relaxte leeromgeving. Er is veel praktijk oefening tijdens elke cursus.

IlcorDe EFR Organisatie volgt de richtlijnen en regelgeving van de leden van het Ilcor. Dit is het International Liaison Committee on Resuscitation. Leden van Ilcor zijn onder andere de Europese Reanimatie Raad (ERC), Americaanse Hart Associatie (AHA), Australische Reanimatie Raad (ARC), New Zeeland Reanimatie Raad (NZRC) en de Inter-American Hart Organisatie (IAHF).

Safe for Life – EFR Center

  • Primaire Zorg: directe zorg en reanimatie;
  • Secundaire Zorg: letsel- en ziekte-beoordeling, verbanden leggen en spalken;
  • Primaire en Secundaire Zorg: EHBO en hartreanimatie
  • Zorg voor kinderen (CfC): directe zorg en reanimatie bij kinderen en baby’s;
  • Prim. en Sec. Zorg en Zorg voor Kinderen: cursus EHBO en hartreanimatie volwassene, kind en baby;
  • AED & CPR: AED gebruik bij hartreanimatie;

Alle EFR curssussen kennen een theorie-examen en een praktijkexamen. Het lesmateriaal is erg overzichtelijk. zo zijn er boeken en DVD’s. De CPR en AED cursus kan zelfstandig gegeven worden. Ook kan deze cursus in bovenstaande cursussen worden opgenomen. 

Als je de cursus met goed gevolg hebt afgerond bij Safe for Life, dan krijgt je direct het brevet voor EFR. Bovendien is dit brevet vierentwintig maanden geldig is. Hierna kom je weer een maal in de twee jaar op herhaling.