Meer oefening en herhaling vaardigheden

Meer oefening en herhaling van vaardigheden. Om reanimatie- en eerste hulp vaardigheden te behouden, moeten deelnemers voldoende oefenmogelijkheden krijgen om alle doelen te bereiken. Door naast doelgericht te oefenen de belangrijkste kennis en vaardigheden gedurende de hele cursus te herhalen, krijgt de deelnemer de vaardigheden geleidelijk onder de knie.
Meer oefening en herhaling vaardigheden
Schuiven naar boven