Cursusvereenvoudiging.

Een brede consensus in de medische gemeenschap en onderzoek naar onderwijsmethoden tonen aan dat zowel de inhoud als het bestek van gemeenschappelijk reanimatieonderricht voor leken eenvoudig dient te zijn.

Cursusvereenvoudiging.
Schuiven naar boven