Logo Safe for Life

Portofoon Cursus

De BHV’er / EHBO’er heeft niet alleen de taak om in het bedrijf op te treden bij kleine brandjes, ongelukjes of bij het ontruimen van het gebouw. Hij heeft daarnaast ook een belangrijke taak als het bedrijf getroffen wordt door een gebeurtenis van grotere omvang, waarbij professionele hulpverleningsdiensten worden geroepen. De hulpverlener moet dan de politie, de ambulanceverpleegkundige, de brandweer of een andere reddingsdienst de weg wijzen en informatie geven. Dat betekent dat hij bij de ingang van het bedrijf de professionele hulpverleners opwacht. Hij begeleidt hen naar de plaats van het ongeval (zo dichtbij en veilig mogelijk) of wijst deze op een plattegrond aan. Daarbij vertelt hij duidelijk waar en wat er aan de hand is en welke maatregelen er al genomen zijn.

De hulpverlener vervult dus een voorpostfunctie. Dit is een belangrijke taak: voor de professionele hulpverleners is het immers van belang dat zij snelle en juiste informatie krijgen. Als de bedrijfshulpverlener zijn functie goed heeft uitgevoerd, kunnen de hulpverlenende diensten sneller ter plaatse zijn en eerder hulp verlenen, met minder risico.

Het werken met de portofoon binnen een hulpverleningsorganisatie is een belangrijk gedeelte van de communicatie tussen de BHV’ers onderling en het informeren van de externe hulpdiensten. Als de berichtgeving niet of nauwelijks tot stand komt of niet in stand kan worden gehouden, kan er belangrijke informatie verloren gaan die noodzakelijk is voor het verloop van de inzet voor de BHV’ers. Het werken met portofoons en mobilofoons vergt een goede discipline. Training is dan ook noodzakelijk voor personen die werken of gaan werken met deze communicatie-apparatuur.

Na de training kan de kandidaat op de juiste wijze voor overdracht via een portofoon zorgen en op een effectieve wijze een inzet coördineren

Wij verzorgen onze cursussen ook in company of op locatie als u dat wilt.

 

Voor elke cursus binnen uw bedrijf of op een locatie naar keuze hanteren wij een minimumaantal van zes cursisten.

Bij elke cursus hebben wij een ruimtes nodig: een ‘leslokaal’ voor de theorie en eventueel een ruimte buiten voor het praktijkgedeelte brand voor de BHV cursus. De buitenruimte moet minimaal drie parkeerplaatsen groot zijn.

 

Het voordeel van incompany is dat wij dan de training volledig kunnen afstemmen op uw bedrijfssituatie.

Over ons

Gecertificeerd door

© Copyright 2023 Safe for Life

U kunt niets van deze pagina kopieren.