Training volgens de EFR Organisatie

Emergency First Response (EFR) is een van de grootste Internationale organisatie in Eerste hulp, reanimatie en AED. Wereldwijd worden EFR brevetten geaccepteerd. De de EFR Organisatie heeft meer dan 56.000 EFR Instructeurs. Zij geven in meer dan 175 landen les. Alle Instructeurs van Safe for Life zijn EFR Instructeurs.

EFR opleidingen bouwen vertrouwen op bij hulpverleners. Zodoende reageerd u als noodhulpverlener snel als er een medische noodsituatie optreedt. U leert de vaardigheden stap voor stap in een relaxte leeromgeving. Er is veel praktijk oefening tijdens de cursus.

De EFR Organisatie volgt de richtlijnen en regelgeving van de leden van het Ilcor. Dit is het International Liaison Committee on Resuscitation. De leden hiervan zijn onder andere de Europese Reanimatie Raad (ERC), Americaanse Hart Associatie (AHA), Australische Reanimatie Raad (ARC), New Zeeland Reanimatie Raad (NZRC) en de Inter-American Hart Organisatie (IAHF).

EHBO cursussen via de EFR Organisatie

• Primaire Zorg: directe zorg en reanimatie;
• Secundaire Zorg: letsel- en ziekte-beoordeling, verbanden leggen en spalken;
• Primaire en Secundaire Zorg: EHBO en hartreanimatie
• Zorg voor kinderen (CfC): directe zorg en reanimatie bij kinderen en baby’s;
• Prim. en Sec. Zorg en Zorg voor Kinderen: cursus EHBO en hartreanimatie volwassene, kind en baby;
• AED & CPR: AED gebruik bij hartreanimatie;
• Emergency O2 Provider: het geven van nood-zuurstof bij slachtoffers.

Alle EFR curssussen kennen een theorie-examen en een praktijkexamen. De CPR en AED cursus kan zelfstandig gegeven worden. Ook kan deze cursus in bovenstaande cursussen worden opgenomen.

Als u de cursus met goed gevolg hebt afgerond bij Safe for Life, dan krijgt u direct het brevet voor EFR. Bovendien is dit brevet vierentwintig maanden geldig is.

Safe for Life is er voor uw EFR cursus

Schuiven naar boven