Als bedrijf volgt u natuurlijk uw BHV of EHBO cursus bij Safe for Life

Waarom?

Omdat u wilt werken in een veilige bedrijfsomgeving of u als bedrijf nu op een bedrijventerrein of in een winkelgebied zit, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Met elkaar investeer u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, Safe for Life kan voor uw bedrijf ook de volledige BHV Training verzorgen.

Overzicht Trainingen

EHBO Basis

EHBO Basis

EHBO Kind en Baby

EHBO Kind en Baby

Reanimatie / AED

Reanimatie / AED

icoon BHV

BHV Herhaling

BHV Herhaling

EHBO Herhaling

EHBO Herhaling

Stop de bloeding

Stop de bloeding

icoon-training

EHBO Gastouder

EHBO Gastouder

De EHBO cursus bij ons is zeer uitgebreid. We besteden aandacht aan reanimatie en eerste hulp. De opleiding is bedoeld voor iedereen die vaardig wil worden een ander te helpen.

Er zijn geen toelatingseisen of een minimaal opleidingsniveau vereist.

Uw cursus dient u te herhalen en hier mag iedereen aan mee doen die een geldig EHBO diploma heeft. De herhaling heeft elk jaar weer een andere insteek en u kunt uw wensen hierin aangeven.

Voor alle cursussen die wij geven krijgt u bij ons een NIKTA of EFR, MEDIC First Aid certificaat en pasje zodra u geslaagd bent voor uw cursus. Geef op voorhand aan of u ook een pasje nodig hebt en of u elk jaar op herhaling wenst te gaan.

Onze opleidingen worden gecertificeerd door NIKTA of EFR of MEDIC First Aid. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten een erkend certificaat krijgen. Onze missie is om mensen op het gebied van basishulpverlening bewust te maken, als ook hoe ze snel en gemakkelijk iets voor een ander kunnen betekenen.

Schuiven naar boven