Trauma Simulatie Slachtoffer

Een Trauma Simulatie Slachtoffer speelt een persoon in een medische noodsituatie. 

Dit doe doet hij of zij zo realistisch mogelijk.

Een Trauma Simulatie Slachtoffer heeft een Lotus® certificaat en beschikt over acteerkwalificaties. Hij of zij:

  • Weet hoe diverse stadia van het bewustzijn worden naspelen
  • Gebruikt professionele grime, voor levensechte verwondingen, kneuzingen, brandwonden, botbreuken
  • Draagt outfits die passen bij de oefensituatie
  • Speelt emoties  en reageert op de emoties van cursisten
  • Kan ernstige en minder ernstige ziektebeelden uitbeelden

Wat kun je als Trauma Simulatie Slachtoffer?

Door het realistisch nabootsen van een slachtoffer gaat het stressniveau van de cursisten omhoog. 

Hierdoor weet u precies wat u aan uzelf en uw team heeft.

Na elk scenario geeft de acteur desgewenst objectieve feedback, zodat de cursisten eventuele verbeterpunten kunnen aanpakken.

Een Trauma Simulatie Slachtoffer is een belangrijk hulpmiddel voor instructeurs, cursisten en bedrijven. 

• Benoemen welke plaats het ABCDE protocol heeft in je rol

• Een uitgeschreven casus met een traumaletsel interpreteren, grimeren en acteren

• Zelfstandig een casus schrijven bestaande uit drie surveys met veranderende waarden

• Blijk geven van het effect van medicatie en andere therapie-vormen en dit tot uiting kunnen brengen in je spel.

• Het gebruikte jargon (met betrekking tot anatomie, fysiologie en medicatie) begrijpen en verwerken in je spel

• Samenwerken met andere lotussen in een multi-trauma-casus

  • BHV en EHBO (examens)
  • Ontruimingsoefeningen
  • Scenario-training
  • Films en tv-series als figurant
Schuiven naar boven