Simulatie Slachtoffer Trauma

Beschrijving

Een Simulatie Slachtoffer Trauma gaat verder dan een gewone simulatie slachtoffer.

Deze kan ingezet worden bij oefeningen die verder gaan dan reguliere inzetten.

Aanvragen

Leerdoelen

  • Benoemen welke plaats het ABCDE protocol heeft in je rol als Lotus
  • Een uitgeschreven casus met een traumaletsel interpreteren, grimeren en acteren
  • Zelfstandig een casus schrijven bestaande uit drie surveys met veranderende waarden
  • Blijk geven van het effect van medicatie en andere therapie-vormen en dit tot uiting kunnen brengen in je spel.
  • Het gebruikte jargon (met betrekking tot anatomie, fysiologie en medicatie) begrijpen en verwerken in je spel
  • Samenwerken met andere lotussen in een multi-trauma-casus