EHBO aan kinderen Herhaling

Beschrijving

Ieder jaar belanden er tienduizend kinderen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of rondom huis.

Wat doet u als uw kind zich verslikt in een snoepje of zich brandt aan een hete vloeistof?

Moet het hoofd nou voorover of achterover worden gehouden bij die bloedneus?

Wat leert u tijdens de training Eerste Hulp aan kinderen

 • Ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen en zijn omgeving
 • Preventieve maatregelen
 • Kinderziekten en verschijnselen
 • Herkennen van kindermishandeling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (stabiele zijligging)
 • Letsel en ziekte van de luchtwegen (verslikking en verstikking)
 • Gebruik van de AED
 • Hoe te handelen bij vergiftiging
 • Wat te doen bij kneuzing, verstuiking en ontwrichting
 • Omgaan met ernstige bloedingen en shock
 • Hoe te handelen bij uitwendige wonden (brandwonden, insectenbeten, oogletsel, neusletsel, oorletsel, tandletsel, bevriezing en botbreuken)

Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders delen, moeten altijd kunnen vertrouwen op uitstekende opvang. Daartoe is de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 2018 in het leven geroepen. Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Zo is het op iedere kinderopvanglocatie verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een geldig kinder EHBO-certificaat.

In samenwerking met NIKTA bieden wij de door de IKK erkende training Acute Zorg bij Kinderen. De NIKTA-trainingen worden verzorgd door zeer ervaren trainers uit de praktijk en worden uitgevoerd conform de richtlijnen van NIKTA

Informatie

Doelgroep Personen vanaf 16 jaar die met kinderen werken en voorbereid willen zijn op Eerste Hulp handelingen bij kinderen
Toelatingseisen Geen vooropleiding vereist
Examen Onze deskundige docenten beoordelen uw competenties en nemen een theoretische toets af
Diploma/certificering Certificaat Eerste hulp bij werken met kinderen
Cursusduur 3 dagdelen, naar eigen wens in te plannen
Cursusgeld Op aanvraag
Geldigheid Één jaar
Extra Deze training wordt ook als Incompany training aangeboden

Incompany

Safe for Life verzorgt de Basis EHBO cursus ook voor groepen collega’s of vriend(inn)en. Dit in de vorm van een klassikale incompany training bij u op locatie (bijvoorbeeld in uw huiskamer of kantoor) óf op één van onze cursuslocaties in Nederland.

Dit is handig omdat u niet locatie en tijd gebonden bent, Safe for Life kan zelfs ’s avonds en in het weekend de incompany cursus verzorgen. Het andere voordeel van een incompany cursus is dat u alleen met de personen bent waarmee u bent opgegeven. Vraag hier een op maat gemaakte offerte aan voor een incompany cursus EHBO.