EHBO aan kinderen Herhaling

Beschrijving

Ieder jaar belanden er tienduizend kinderen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of rondom huis.

Wat doet u als uw kind zich verslikt in een snoepje of zich brandt aan een hete vloeistof?

Moet het hoofd nou voorover of achterover worden gehouden bij die bloedneus?

Wat leert u tijdens de training Eerste Hulp aan kinderen

 • Ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen en zijn omgeving
 • Preventieve maatregelen
 • Kinderziekten en verschijnselen
 • Herkennen van kindermishandeling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling (stabiele zijligging)
 • Letsel en ziekte van de luchtwegen (verslikking en verstikking)
 • Gebruik van de AED
 • Hoe te handelen bij vergiftiging
 • Wat te doen bij kneuzing, verstuiking en ontwrichting
 • Omgaan met ernstige bloedingen en shock
 • Hoe te handelen bij uitwendige wonden (brandwonden, insectenbeten, oogletsel, neusletsel, oorletsel, tandletsel, bevriezing en botbreuken)

Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders delen, moeten altijd kunnen vertrouwen op uitstekende opvang. Daartoe is de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 2018 in het leven geroepen. Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Zo is het op iedere kinderopvanglocatie verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een geldig kinder EHBO-certificaat.

In samenwerking met NIKTA bieden wij de door de IKK erkende training Acute Zorg bij Kinderen. De NIKTA-trainingen worden verzorgd door zeer ervaren trainers uit de praktijk en worden uitgevoerd conform de richtlijnen van NIKTA

Informatie

Duur 1 dag
Tijd 09:00 uur – 16:00 uur
Vooropleiding Geen
Lesmateriaal Incl. lesboek en oefenmaterialen
Certificaat Incl. certificaat + pasje
Geldigheidsduur 1 jaar
Groepsgrootte Maximaal 12 cursisten

Incompany

Safe for Life verzorgt de cursus ook voor groepen collega’s of vriend(inn)en. Dit in de vorm van een klassikale incompany training bij u op locatie (bijvoorbeeld in uw huiskamer of kantoor) óf op één van onze cursuslocaties in Nederland.

Dit is handig omdat u niet locatie en tijd gebonden bent, Safe for Life kan zelfs ’s avonds en in het weekend de incompany cursus verzorgen. Het andere voordeel van een incompany cursus is dat u alleen met de personen bent waarmee u bent opgegeven. Vraag hier een op maat gemaakte offerte aan voor een incompany cursus.

Ontzorgen

Graag nemen wij u de cursistenadministratie volledig uit handen, evenals de planning en alles wat komt kijken bij het organiseren van opleidingen en trainingen binnen uw organisatie.

Een certificaat is één jaar geldig. Twee maanden voor dit jaar afloopt nemen wij contact met u op om u hieraan te herinneren en de mutaties voor de herhaling/ het volgende jaar door te nemen. U hoeft hier zelf niet meer aan te denken!

Wenst u de cursistenadministratie of een deel hiervan zelf uit te voeren, dan staan wij u graag bij waar nodig!