Ontruimingsoefening

Met een ontruimingsoefening traint u uw BHV-team en andere medewerkers met de uitvoering van het ontruimingsplan

Categorie:

Beschrijving

Een ontruimingsoefening is belangrijk. U houdt hiermee namelijk de kennis en vaardigheden van uw medewerkers op peil. Zo’n oefening vergroot de bekendheid van uw medewerkers met het gebouw, de vluchtwegen en de vluchtwegbewijzering. Ook vergroot deze oefening de saamhorigheid en professionaliteit van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie. Bovendien kunt u hiermee de gevolgde procedures kritisch bezien en zonodig aanpassen. Wij adviseren om minimaal eens per jaar een totale ontruimingsoefening te houden.

Detail Cursus

Duur In overleg
Tijd In overleg
Vooropleiding
Lesmateriaal
Certificaat
Geldigheidsduur
Groepsgrootte Van alleen de BHV’ers tot en met alle aanwezigen in het gebouw.

Inhoud cursus

 • Fases

  Het is belangrijk dat de BHV-organisatie goed is ingespeeld op het gebouw en op de geldende procedures. We adviseren daarom om te trainen op uw locatie. Om te voorkomen dat uw bedrijfshulpverleners in het diepe worden gegooid, adviseren wij deze training in 3 fases op te bouwen, verspreid over een periode van een half jaar tot een jaar. De ontruimingsoefening is in basis inclusief twee waarnemers, een draaiboek, ensceneringsmiddelen en een schriftelijk evaluatierapport.

  Fase 1

  De gebouw-gebonden instructie. Onze instructeur van Safe for Life houdt samen met uw bedrijfshulpverleners (BHV’ers) een rondgang bij u op locatie. Alle nooduitgangen, veiligheidsmiddelen, geldende procedures en mogelijke knelpunten komen aan bod. Belangrijke kennis voor uw BHV’ers in geval van een ontruiming! Ter voorbereiding verdiept de instructeur zich in de procedures van uw organisatie.

  Fase 2

  Een ‘droge’ ontruiming. Dit is een aangekondigde ontruimingsoefening van (een deel van) het gebouw. De BHV-organisatie krijgt ondersteuning van onze instructeur van Safe for Life. Na afloop van de oefening(en) houden we een mondelinge evaluatie met uw BHV-organisatie.

  Fase 3

  Een onaangekondigde ontruimingsoefening. Alleen de contactpersoon en het hoofd BHV weten hiervan. Onze instructeurs van Safe for Life zetten een ontruimingsscenario uit in het gebouw. Tijdens de ontruiming treden zij op als waarnemer. Ze grijpen niet in op het handelen van de BHV-organisatie. Dit met uitzondering van een ‘no play’-situatie, waarbij er een echt incident plaatsvindt tijdens de oefening. Na afloop is er een mondelinge evaluatie met de BHV-organisatie. Ook stellen we een schriftelijk verslag op met constateringen en aanbevelingen.

  Evaluatie

  Direct na de ontruimingsoefening houden we een mondelinge evaluatie. Dit houdt in dat we van alle betrokkenen, ontruimers en waarnemers de ervaringen bespreken en vastleggen. Met deze ervaringen (zowel positieve als negatieve) kunnen eventueel de instructies en de procedures worden aangepast. We werken de oefening uit in een ontruimingsverslag, dat we aan u overhandigen.

Incompany

Safe for Life verzorgt de cursus ook voor groepen collega’s of vriend(inn)en. Dit in de vorm van een klassikale incompany training bij u op locatie (bijvoorbeeld in uw huiskamer of kantoor).

Dit is handig omdat u niet locatie en tijd gebonden bent, Safe for Life kan zelfs ’s avonds en in het weekend de incompany cursus verzorgen. Het andere voordeel van een incompany cursus is dat u alleen met de personen bent waarmee u bent opgegeven. Vraag naar een op maat gemaakte offerte voor een incompany cursus.

Over Ons

Safe for Life geeft Nationaal/Internationaal erkende EHBO en BHV opleidingen.

Safe for Life Logo

copyright © 2022- Safe For Life. All rights reserved