Portofoon Training

Na de training kan de kandidaat op de juiste wijze voor overdracht via een portofoon zorgen en op een effectieve wijze een inzet coördineren

Tijdens deze cursus leert u de meest noodzakelijke basisvaardigheden, inclusief reanimatie en het gebruik van een AED.
Na het verlopen van het certificaat, zal er een hercertificering moeten plaatsvinden. De herhalingscursus is bedoeld om de kennis van de cursist op te frissen. Na afloop van deze herhalingscursus zal bij voldoende resultaat de cursist het vernieuwde certificaat ontvangen samen met een pas

Beschrijving

De BHV’er / EHBO’er heeft niet alleen de taak om in het bedrijf op te treden bij kleine brandjes, ongelukjes of bij het ontruimen van het gebouw. Hij heeft daarnaast ook een belangrijke taak als het bedrijf getroffen wordt door een gebeurtenis van grotere omvang, waarbij professionele hulpverleningsdiensten worden geroepen. De hulpverlener moet dan de politie, de ambulanceverpleegkundige, de brandweer of een andere reddingsdienst de weg wijzen en informatie geven. Dat betekent dat hij bij de ingang van het bedrijf de professionele hulpverleners opwacht. Hij begeleidt hen naar de plaats van het ongeval (zo dichtbij en veilig mogelijk) of wijst deze op een plattegrond aan. Daarbij vertelt hij duidelijk waar en wat er aan de hand is en welke maatregelen er al genomen zijn.

De hulpverlener vervult dus een voorpostfunctie. Dit is een belangrijke taak: voor de professionele hulpverleners is het immers van belang dat zij snelle en juiste informatie krijgen. Als de bedrijfshulpverlener zijn functie goed heeft uitgevoerd, kunnen de hulpverlenende diensten sneller ter plaatse zijn en eerder hulp verlenen, met minder risico.

Het werken met de portofoon binnen een hulpverleningsorganisatie is een belangrijk gedeelte van de communicatie tussen de BHV’ers onderling en het informeren van de externe hulpdiensten. Als de berichtgeving niet of nauwelijks tot stand komt of niet in stand kan worden gehouden, kan er belangrijke informatie verloren gaan die noodzakelijk is voor het verloop van de inzet voor de BHV’ers. Het werken met portofoons en mobilofoons vergt een goede discipline. Training is dan ook noodzakelijk voor personen die werken of gaan werken met deze communicatie-apparatuur.

Detail Cursus

Cursusduur

De cursus duurt 1 dagdeel à 4 uur.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Lesmateriaal

Incl. lesboek en oefenmaterialen

Certificaat

Incl. certificaat + pasje

Geldigheidsduur 

1 jaar

Groepsgrootte 

Maximaal 12 cursisten

Inhoud Cursus

  • Portofoon training

Incompany

Safe for Life verzorgt de cursus ook voor groepen collega’s of vriend(inn)en. Dit in de vorm van een klassikale incompany training bij u op locatie (bijvoorbeeld in uw huiskamer of kantoor).

Dit is handig omdat u niet locatie en tijd gebonden bent, Safe for Life kan zelfs ’s avonds en in het weekend de incompany cursus verzorgen. Het andere voordeel van een incompany cursus is dat u alleen met de personen bent waarmee u bent opgegeven. Vraag naar een op maat gemaakte offerte voor een incompany cursus.

Over Ons

Gecertificeerd door…

copyright © 2022- Safe For Life. All rights reserved