Eerste Hulp bij Drank en Drugs

Deze training is speciaal ontworpen voor iedereen die in de praktijk te maken krijgt met middelengebruik en eerste hulp verlening. Deelnemers aan de training zijn EHBO’ers, beveiligingspersoneel, sociaal werkers, overheidspersoneel e.d. .

Tijdens deze cursus leert u de meest noodzakelijke basisvaardigheden, inclusief reanimatie en het gebruik van een AED.
Na het verlopen van het certificaat, zal er een hercertificering moeten plaatsvinden. De herhalingscursus is bedoeld om de kennis van de cursist op te frissen. Na afloop van deze herhalingscursus zal bij voldoende resultaat de cursist het vernieuwde certificaat ontvangen samen met een pas

Price does not set this product.

Rating does not enable.
No Rating Available

Stock availability does not exist this product.

Over Ons

Gecertificeerd door…

copyright © 2022- Safe For Life. All rights reserved