Home

Safe for Life EHBO Opleidingen BHV Opleidingen Reanimatie Opleidingen Tactische Eerste Hulp Stop de Bloeding Wilderness First Aid LOTUS® Slachtoffer

Safe for Life geeft Nationaal/Internationaal erkende EHBO en BHV opleidingen.

Voor uw EHBO opleiding, BHV opleiding, reanimatie en AED opleidingen, cursussen voor gastouders, herhalingscursussen EHBO en Reanimatie. 

De cursussen worden gegeven in diverse talen, zoals Nederlands en Engels.

Naast de EHBO, BHV opleidingen ook in te huren als professionele “LOTUS®Slachtoffer”.

Kwaliteit

Flexibel

Eerlijke prijs

Maatwerk

Waarom Safe for Life!

Het is belangrijk dat niet alleen u, maar ook uw collega’s, patiënten, leerlingen en/of bezoekers zich veilig voelen in uw organisatie en dat uw veiligheidsorganisatie in actie komt als het erop aan komt.

Niet alleen in fysieke noodsituaties, maar ook bijvoorbeeld als discussies dreigen te escaleren en er sprake is van ongewenst, agressief gedrag.

Bij Safe for Life hebben wij oog voor wat u nodig heeft om de veiligheid en bedrijfscontinuïteit in uw organisatie te waarborgen.

Hoe kunt u veiligheid beter organiseren? 

Safe for Life Logo
Maandag - Vrijdag 09:00 - 17:00
Zaterdag - Zondag Gesloten

Professioneel en gecertificeerd

Wij gebruiken Laerdal Reanimatie poppen en Defibtech Lifeline AED om mee te trainen

Praktijk gericht, Safe for Life richt zich op veel oefenen

Kleine groepen cursisten voor optimale aandacht

U bepaald in overleg wanneer en waar de training wordt gegeven

Onze missie

Het is onze missie zoveel mogelijk mensen bewust en bekwaam te maken op het gebied van bedrijfshulpverlening en bedrijfsveiligheid. 

Visie

Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan trainingen die hun medewerkers écht bekwaam maken in het handelen tijdens calamiteiten in hun eigen werksituatie. Belangrijk hierbij zijn: opleidingen op maat, jaarlijks vernieuwde lesplannen/lesmethoden en persoonlijke aandacht voor de cursist. De cursus moet voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook een toegevoegde waarde hebben voor werkgever en werknemer. Zij gaan er immers vanuit dat de opleiding voorziet in handelingsbekwame BHV’ers en echte redders in nood!

Hoge kwaliteits- beleving

De beleving van cursisten tijdens onze cursussen is maatgevend voor de kwaliteit die wij nastreven. Onze cursisten bepalen of de hoge standaard gehaald wordt. Door middel van vele evaluaties houden wij dit scherp in de gaten.

Praktische aanpak

Elke training is op maat gemaakt op de specifieke situatie van onze klant. Hierdoor sluiten de praktijkoefeningen direct aan op de werkomgeving van de cursist. Bij ons leren cursisten door te doen en te beleven!

Persoonlijke aandacht

Onze trainer bereidt zich voor op de situatie van onze klant en behandelt met de cursisten de onderwerpen vanuit hun eigen situatie. Onze trainer heeft voldoende tijd om vragen te beantwoorden, uitleg te geven en iedere cursist persoonlijke aandacht te schenken.  

Innovatieve dienstverlening

Wij beogen een continue verbetering van onze cursussen. Bovendien ontwikkelen we nieuwe lesmethoden om onze cursussen levendig te houden. 

Cursus aanbod:

Safe for Life heeft een groot aanbod aan cursussen en workshops.

Deze bieden wij aan op verschillende manieren en op verschillende locaties, aansluitend op uw wensen.

Kijk naar de mogelijkheden:

Over Ons

Gecertificeerd door…

copyright © 2022- Safe For Life. All rights reserved