Logo Safe for Life

Nikta

Ook zijn wij gecertificeerd om examens af te nemen als je zelf een EHBO cursus hebt gegeven maar niet gecertificeerd bent om zelf certificaten af te geven of alleen certificaten af kunt geven die niet geaccepteerd zijn voor de gastouderopvang.

NIKTA ISO 17024 certificaat

Een certificering conform de internationale standaard NEN-EN-ISO 17024/IEC biedt u de zekerheid van een betrouwbare en onafhankelijke organisatie. Met het NIKTA ISO 17024 certificaat voor BHV / BHV kind en omgeving voldoet u dan ook aan de eindtermen van een onafhankelijk college van deskundigen die toeziet op een uitmuntende kwaliteit. NIKTA certificaten voor de BHV zijn reeds geaccepteerd bij vele (overheids)organisatie en bedrijven zoals zwembaden, ambulancediensten, maar ook justitie (gevangenissen) en defensie (Marine). In de nationale norm voor bedrijfshulpverlening, de NEN4000, wordt met nadruk verwezen naar borging van de kwaliteit van persooncertificering. Een ISO 17024 persoonscertificaat is hiervoor de enige manier. Een NIKTA certificaat ontvangt u door zowel de praktijk als theoretische toets met een voldoende af te ronden. Aan het einde van de opleidingsdag volgt het schriftelijk examen. De instructeur beoordeelt de praktijk tijdens de cursus. NIKTA heeft de mogelijkheden en bevoegdheden om te allen tijde tijdens de cursus / examen mee te kijken en te controleren.

Een NIKTA certificaat is goedgekeurd voor mensen die als gastouder willen (gaan) werken.

Acute Zorg bij kinderen

Op 16 december 2009 heeft Nikta als enige exameninstelling de erkenning van het Ministerie van OC&W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gekregen voor drie examenroutes binnen de gastouderopvang. De volgende certificaten zijn met onmiddellijke ingang opgenomen in de ministeriële regeling deskundigheidseisen gastouderopvang:

De volgende certificaten zijn met onmiddellijke ingang opgenomen in de ministeriële regeling deskundigheidseisen gastouderopvang:

  • Acute zorg bij kinderen
  • Acute zorgvelener module kind en omgeving
  • Eestehulpverlener (MFA Europe)

Over ons

Gecertificeerd door

© Copyright 2023 Safe for Life

error: Inhoud is beschermd !!