Stop de bloeding

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom)aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk vergroten. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered.

Snelle eerste hulp door omstanders of hulpverleners die al ter plaatse zijn, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), politie, brandweer of marechaussee, kan voorkomen dat mensen doodbloeden. Dat geldt natuurlijk ook voor meer alledaagse verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt, bijvoorbeeld bij ongevallen met machines, een val door een glazen deur of ernstige open botbreuken.

Elke seconde telt

In deze opleiding leert u hoe een ernstige bloeding stopt en hoe u een tourniquet kunt aanleggen.

Nadat je de cursus met goed gevolg hebt afgerond ontvangt je een Certificaat.

Schuiven naar boven