Logo Safe for Life

Ontruimingsoefening

De BHV ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit in uw bedrijf.

Is een ontruimingsoefening wettelijk verplicht?

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen.

 

Want stelt u zich eens voor: het brandalarm gaat af en al uw collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er ontstaat paniek en een duwpartij bij de uitgang. Het is daarom van belang dat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.

 

Regelmatig is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren. Grotere gebouwen beschikken meestal over een Brandmeldinstallatie. Als die in uw bedrijf ook aanwezig is dan moet u, tenminste 1 keer per jaar een ontruimingsoefening houden.

Safe for Life hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Wat houdt de BHV Ontruimingsoefening in?

U dient regelmatig een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. Safe for Life begeleidt en traint uw BHV’ers en organiseert ontruimingsoefeningen binnen uw bedrijf zodat:

  • Medewerkers weten hoe zij zelfstandig het pand snel en veilig kunnen verlaten.
  • BHV’ers een ontruiming efficiënt en accuraat kunnen begeleiden.

BHV Ontruimingsoefening in de praktijk

Een ontruimingsoefening is onder te verdelen in verschillende fases. Hoe hoger de fase, hoe hoger de complexiteit en moeilijkheidsgraad. U kunt kiezen welke fases u tijdens een ontruimingsoefening wilt uitvoeren. Bent u net verhuisd naar een nieuwe locatie of hebt u nog niet eerder een ontruimingsoefening gedaan?

Fase 0 en Fase 1 wellicht geschikt.

Heeft u al vaker geoefend, dan zijn Fase 2, Fase 3 of Fase 4 bijvoorbeeld geschikt.

Fase 0

Communicatieoefening | Doornemen ontruimingsplan met BHV-organisatie
Deze fase is een theoretische communicatie oefening waarbij het ontruimingsplan wordt doorgenomen met de BHV-organisatie. Daarnaast wordt een ronde gemaakt door het gebouw om de preventieve voorzieningen onder de aandacht te brengen.

Fase 1

Fysieke ontruiming | Datum en tijdstip worden vooraf aangekondigd
Voorafgaand aan deze oefening is er een voorbespreking met de organisator van de oefening, bijvoorbeeld het hoofd BHV. Er worden zoveel mogelijk details besproken en de ontruiming wordt uitgevoerd onder leiding van een instructeur. Deze fase is aan te raden als uw organisatie nieuw is of u bijvoorbeeld recent bent verhuisd.

Fase 2

Fysieke ontruiming | Dag of week wordt aangekondigd, maar niet het exacte tijdstip
Net als bij Fase 1 is er bij deze fase een voorbespreking. Alleen heeft de instructeur een minder leidende, maar meer waarnemende rol.

Fase 3

Fysieke ontruiming | Dag of week wordt niet vooraf aangekondigd
In deze fase wordt de ontruimingsoefening zo realistisch mogelijk uitgevoerd, zonder voorbespreking. De instructeur komt onaangekondigd en onopvallend naar uw organisatie en start de oefening. De uitvoering van de ontruiming is in handen van uw BHV-organisatie. U kunt er ook voor kiezen om een LOTUS® slachtoffer in te zetten.

Fase 4

Fysieke ontruiming | Externe hulpdiensten worden betrokken
Ook in deze fase heeft de instructeur een waarnemende rol en inzet van een LOTUS® slachtoffer mogelijk.

De begeleiding van Safe for Life zal bestaan uit:

  • Eén oefenleider, die tevens de oefening begeleid.
  • Twee of drie waarnemers, die tevens voor de enscenering en veiligheid zorgen met als eindresultaat een evaluatie formulier inclusief aanbevelingen.
  • Twee LOTUS® slachtoffer als niet zelfredzame bezoekers.

Over ons

Gecertificeerd door

© Copyright 2023 Safe for Life

U kunt niets van deze pagina kopieren.